Spring naar inhoud

Posts from the ‘kennisdelen’ Category

Middle management onder druk

Logistiek is een prachtig en belangrijk vak. Elke dag worden er topprestaties geleverd. De rol van de middle manager, als spin in het web, is hierin cruciaal.

Maar de druk op het middle management is aan het toenemen.

Niet alleen door de economische situatie wordt er meer van hem en zijn medewerkers verwacht, maar ook nieuwe verantwoordelijkheden zoals ziekteverzuim en financiën plus toenemende eisen van klanten en technologische ontwikkelingen, zorgen voor extra druk.

De middle manager een logistiek duizendpoot?

De druk op de middle manager zal verder toenemen, omdat het soort werk van de middle manager aan het veranderen is.

middle management logistiek

gegevens logistiekDeze veranderingen komen o.a. door de instroom van jongere (en mondige) medewerkers als vervanging van de ‘vergrijsde’ medewerkers.

En doordat het hoger management zich steeds meer bezig gaat houden met klanten en ontwikkelingen.

Maar ook door de verdergaande samenwerking met leveranciers en klanten en de daarbij horende technologische vernieuwingen.

En volgens het rapport van de topsector Logistiek zal de sector groeien en het aantal medewerkers in Logistiek fors toenemen.

De middle manager zal al deze veranderingen in goede banen moeten leiden.

Wat doen logistieke bedrijven?

Bij een aantal logistieke bedrijven zien wij dat er geïnvesteerd wordt in verbetertrajecten in combinatie met de ontwikkeling van de kwaliteiten van middle manager. NSK-EDC, DFDS Seaways, Hartsant, ERIKS zijn slechts enkele voorbeelden uit onze praktijk.

Ook in gesprekken met andere logistieke bedrijven blijkt keer op keer dat de rol van het middle management (vaak “teamleiders” genoemd) cruciaal voor het succes is.

Op 3 december aanstaande is er exclusief voor logistieke managers de gelegenheid te horen hoe logistieke bedrijven succesvol veranderen.logistiek

Ondertussen hebben 30 deelnemers van de 65 zich aangemeld.

Aanmelden kan hier: http://www.logistiek-events.nl/wms/900651/Veranderkunde-Logistiek.html

Op 3 december zullen wij samen met de directeur van DFDS Seaways ingaan op hun verandertraject en de rol van het (middle)management.  Tot dan?

Trends in verandermanagement

Gebaseerd op onze praktijk en diverse publicaties zien en verwachten wij de volgende trends op het gebied van verandermanagement en organisatieverandering.

 1. Recente en komende inzichten in de werking van ons brein geven nieuwe handvatten om een verandering succesvoller te laten verlopen (ratio vs emotie; de kracht van het onderbewuste)
 2. Kort cyclisch veranderen (3 tot 6 maanden) zal de norm zijn; veranderingen die langer dan 12 maanden duren zijn per definitie niet succesvol omdat de omgeving snel  verandert.
 3. De term weerstand bij medewerkers zal niet meer direct gerelateerd worden aan het feit dat medewerkers niet willen, maar zal gerelateerd worden aan het feit dat de manager niet in staat is om draagvlak voor de de verandering te zorgen
 4. Zingeving (het doel; de reden voor)  zal een belangrijke succesfactor worden voor organisaties en dus ook voor veranderingen.
 5. Het meten of de doelen (baten) van de verandering gehaald zijn zal frequenter plaatsvinden (nu wordt dat voor ‘slechts’ een kwart van de veranderingen gedaan)
 6. Verandertrajecten gaan beschouwd worden als mogelijkheden om talent  van medewerkers en leidinggevenden te benutten en te ontwikkelen; individueel trainen maakt plaats voor on-the-job (“on-the-change”) teamleren.
 7. De slagingskans van organisatieveranderingen (nu 30%) zal toenemen omdat management beseft dat zij de belangrijkste succesfactor zijn
 8. Management beseft dat een volgende stap in de carrière mede afhankelijk is van een succesvolle organisatieverandering
 9. Management zal mede daarom gericht kennis opdoen over verandermanagement en ervaringen gaan delen.
 10. Organisaties zullen de opgedane verandermanagement kennis en ervaring bundelen en zorgen dat er een standaard aanpak komt en dat die aanpak wordt toegepast

Graag vernemen wij jouw zienswijze en verwachtingen ten aanzien van organisatieverandering en verandermanagement.

Via deze link meer informatie om veranderingen succesvol te implementeren.

Mijn actielijst is te groot

Druk? Kom je tijd tekort? De oplossing is prioriteiten stellen. Toch?
Er is al veel bekend over het stellen van prioriteiten. Er zijn veel methodes, modellen en “bewezen” aanpakken. Maar wat is de rol van emotie hierin?

Lees verder

Audioboek – Succesvol veranderen en implementeren

Geen tijd om te lezen? Beluister dan ons audioboek. En hoor hoe een veranderproject succesvoller gerealiseerd kan worden.

Lees verder

Wat zegt de wetenschap over pro-activiteit, energie en beloning

Op zoek naar de weg om betere prestaties van je medewerkers te komen?
Heb je al eens geprobeerd om via wetenschappelijke experimenten op nieuwe ideeen te komen?
In dit artikel 3 interessante experimenten.

Lees verder

Verandermanagement inspiratie

Wat inspireert jou op het gebied van management, leiderschap en verandermanagement? Mijn lijst staat in dit bericht.

Lees verder

White paper Succesvol veranderingen implementeren

Wat bepaalt het succes van een verbetertraject? Wanneer is het een succes? Dit white paper geeft de inzicht hoe jij voor eensuccesvol verandertraject kan zorgen.

Lees verder

Ren je rot

Hoe we, bij een grote retail-organisatie, via een spel gezorgd hebben voor betrokkenheid en daardoor de invoering van een nieuwe werkwijze en IT-systeem, tot een succes hebben gemaakt.

Lees verder

Innovatie en de rol van medewerkers

Innovatie in de praktijk
Om de winstgevendheid van jouw organisatie te handhaven of te verbeteren is vernieuwing noodzakelijk. “Daar hebben we geen tijd voor” of “dat kunnen onze medewerkers niet” zijn vaak genoemde knelpunten bij de start van innovaties. Dit artikel toont aan de hand van de praktijk hoe product-innovaties concreet zijn aangepakt en sluit af met praktische hints en tips.

Praktijk
Een succesvolle handelsonderneming merkt dat het onderscheidend vermogen afneemt en besluit om meer toegevoegde waarde aan haar klanten te gaan bieden.

Hierbij spelen de medewerkers een sleutelrol. Van hun worden ideeën en suggesties verwacht die bijdragen aan betere en meer onderscheidende producten en diensten. Voor het management betekent dit een andere aansturing omdat zij ruimte moeten geven aan medewerkers om ideeën op te pakken en uit te werken. Het betekent ook dat er verschillende soorten kwaliteiten en talenten nodig zijn om tot succes te komen. Samen werken dus. Naast creativiteit, kennis van de klant is ook doorzettingsvermogen nodig.

De idee-versterker
De eerste stap is een bijeenkomst met alle medewerkers in groepen van ongeveer 8-15. In deze bijeenkomsten worden de ideeën van medewerkers verzameld. En verrijkt met een simpele aanpak, genaamd de idee-versterker.

Iedere medewerker schrijft een idee op het formulier dat past binnen de gewenste innovaties (kaders zijn belangrijk, daarover straks meer). Dit formulier schuift met de klok mee, naar de collega, die vult het idee aan (versterkt het dus) en zo maken we ongeveer 9 slagen.

Medewerkers ervaren zo de kracht van samenwerken en merken dat collega’s soms meer in hun mars hebben dan ze dachten. Naast goede ideeën draagt dit bij aan samenwerking en vertrouwen en ziet iedereen het belang van diversiteit. Ondernemerschap bij medewerkers wordt hierdoor in de praktijk gebracht. Hun kennis en kunde zal het verschil maken.

Teveel ideeën?
Resultaat is dat er veel ideeën zijn en van wisselende kwaliteit. Nu moet er worden gekozen en dat kan door een heel langdurige en rekenkundige aanpak, maar ook door elke medewerker 5 of 7 punten te laten verdelen. De ideeën met het hoogste aantal punten gaan door naar de volgende stap: uitwerken

Handig is om de volgende indeling te gebruiken om ideeën te beoordelen op de mate van vernieuwing en de moeilijkheid om het idee te realiseren. Plot de ideeën daarom in een dergelijke matrix om overzicht en discussie te krijgen.

Hoe pak je het aan
Op hoofdlijnen ziet het innovatie proces er als volgt uit:

 1. de droom en ambitie zijn bepalend waar je als bedrijf naar toe wil, deze geven richting en vooral energie
 2. in een startbijeenkomst wordt door management duidelijk gemaakt waarom innovaties belangrijk zijn, dat het management dit niet alleen kan en dat de kennis en kunde van medewerkers meer dan gewenst is om te innoveren
 3. kaders om te innoveren lijken vreemd omdat innovatie en out-of-the-box meer bij elkaar lijken te horen. Maar de meeste creativiteit wordt aangewend als er duidelijkheid en begrenzing is. De kaders moeten natuurlijk niet te beperkt zijn

HINTS en TIPS
1.    Van 7 naar 1
Volgens de Product Development Management Association zijn er 7 innovatieprojecten nodig om uiteindelijk 1 succesvol product op de markt te brengen. Dit betekent dat je moet volhouden en doorzetten. En omdat voor veel bedrijven het opstarten en realiseren van innovaties vrij nieuw zal zijn, zullen er ook weerstanden ontstaan en worden fouten gemaakt. Gelukkig maar, want zonder fouten ben je waarschijnlijk niet ambitieus en creatief genoeg geweest. Kortom fouten zijn niet erg als je er maar wel van leert. Zet kleine stappen en zodat je stap voor stap elke dag beter wordt.

Dit alles creëert ook een noodzaak om successen (hoe klein dan ook) te vieren binnen het hele bedrijf, succes doet immers geloven. En blijf communiceren, ook al is er nog geen concrete voortgang.

2. Binnen de grenzen is er geen beperking
Kaders lijken saai en remmend. Maar goede kaders (zoals het bijgevoegde proces) geven duidelijkheid en houvast en verbazingwekkend: heel veel ruimte. Denk daarom na over de kaders en reik een proces aan waarmee succesvolle innovaties gerealiseerd worden, ook al gaat dat niet in 1x goed. Leer en verbeter, ook dat is innoveren. Maar ook bij innoveren geldt: “5% inspiratie en 95% transpiratie”

3. Hoe meer zielen hoe meer vreugd?
Diversiteit is van belang om creatief te zijn. ‘Anders kijken’ kan je niet alleen. Bij een brainstorm sessie moet je de groep niet groter maken dan 15 man. Maar wel alle medewerkers betrekken dus met meerdere groepen aan de slag. En ja dat kost tijd maar die tijd verdien je terug bij de uitwerking en vooral acceptatie van innovaties. Bij de selectie van ideeën hanteer groepen van 2-4. Bij de uitwerking van ideeën is een groep 3 tot 7.

4. Social Media
Om tot innovaties te komen moeten er ideeën ontstaan. Lezen, praten, klanten, beurzen zijn bronnen van inspiratie. Tegenwoordig zijn social media ook zeer nuttige bronnen, denk aan Twitter, Facebook, Linkedin en Yammer. Social media zijn de kraamkamer van innovaties en veranderingen.

5. Ja maar…
En dan is er ook nog dat magische woord ‘cultuur’.  Handig om te weten is dat er een bewezen model is genaamd OCAI (www.ocai-online.nl) waarmee je in enkele minuten zicht krijgt op je huidige en gewenste cultuur en wat dat betekent als je meer innovaties wil. Zo krijg je ook zicht op de potentie die er binnen jouw organisatie aanwezig is.

6. De rol van management
Management blijkt veelal de Kritische Succes Factor bij innovaties: ideeën worden te vroeg beoordeeld en als niet haalbaar betiteld, er wordt door het te geringe vertrouwen in de capaciteiten van de medewerkers te weinig ruimte gegeven en te weinig gestimuleerd. Maar vast niet (meer) bij jou. Veel succes en inspiratie toegewenst!

Resultaten onderzoek Bedrijfscommunicatie VAViA

In mei 2012 is door student W. Rutting van de Hogeschool Utrecht een afstudeeropdracht gedaan naar de bedrijfscommunicatie van VAVIA.
Bijna 40% van de genodigden hebben schriftelijk deelgenomen. En 10 relaties zijn telefonisch geinterviewd.
De resultaten zijn:

Lees verder